Herbs used in Oleoresins/Culinary purposes

Botanical name/Part used Common name
Allium cepa bulb Onions
Allium sativum bulb Garlic
Apium graveolens seed Celery
Brassica spp. seed Mustard
Capsicum spp. fruit Capsicum
Cinnamomum tamala leaf Cassia
Cinnamomum zeylanicum bark Cinnamon
Coriandrum sativum seed Coriander
Cuminum cyminum seed Cumin
Curcuma longa rhizome Turmeric
Elettaria cardamomum fruit Cardamom
Ferula foetida exudate Asafoetida
Foeniculum vulgare seed Fennel
Murraya koenigii leaf Curry leaf
Myristica fragrans mace/plant Mace/Nutmeg
Nigella sativa seed Kalongi
Ocimum basilicum leaf Sweet basil
Ocimum sanctum leaf Holy basil
Piper nigrum seed Black pepper
Syzygium aromaticum bud Clove
Trachyspermum ammi seed Ajmod
Trigonella foenum-graecum seed Fenugreek
Zingiber officinale rhizome Ginger